Фондация за реформа в местното самоуправление

http://www.flgr.bg


Национално сдружение на общините в Република България

http://www.namrb.org


Област с административен център Добрич

hhttp://dobrich.government.bg/


Област с административен център Бургас

https://www.burgas.bg

Област с административен център Варна

http://www.vn.government.bg


Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергия

http://www.bsraem.org


Агенция за Управление на Енергията – Добрич

http://www.dlaem.org


Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас

http://www.boraem.org


Американска агенция за международно развитие

http://www.usaid.gov/


ec_logo-bg_172 Eвропейска Комисия

http://ec.europa.eu


Регионално сдружение на общини „Тракия“

http://www.ram-trakia.org


Асоциация на дунавските общини „Дунав“

http://www.admr.hit.bg


Регионално сдружение на общини „Марица“

http://www.maritza.info


Асоциация на родопските общини

http://www.arm-bg.net/


Сдружение на югозападните общини

http://www.aswm.net


Регионално сдружение на общини „Янтра“

http://www.veliko-turnovo.com/yantra


Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“

http://www.rso-csp.org


Асоциация на общини от Южен Централен район „Хебър“

http://www.hebar-bg.org/


Национална асоциация на секретарите на общини в РБ

http://www.naso-rb.org


Национална асоциация “Правна инициатива за местно самоуправление”

http://www.nalilg.org/


Фондация “Зеленият Бургас”

http://www.greenbourgas.org


Екологично сдружение „За Земята“

http://www.zazemiata.org


alda_logo_787_01

Association of Local Democracy Agencies
http://www.alda-europe.eu