Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Практическо обучение за енергийни специалисти се проведе в изградения демо-център по проект CSSC Lab в град Варна