Профил на купувача

Начало Профил на купувача

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Separator-Image-Blue

Боряна Зангова

адрес: гр. Варна, ул. Преслав №4

тел./факс: +359 52 600 266

Електронна поща: coordinator@www.ubbsla.org

Официална страница на АБЧО в интернет: www.ubbsla.org

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП

Separator-Image-Blue

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

Separator-Image-Blue

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Separator-Image-Blue

Публикувана на 13.05.2016 г.  15:19

Изработка на мултимедиен продукт за Проект № 2.1.2.73296.282 MIS ECT 2617 „ALECTOR – Мрежи за сътрудничество за прилагане стандарти за качество за развитие на културния туризъм на трансгранично ниво“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Публикувана на 13.05.2016 г.  15:19

ОБЯВА

Публикувана на 13.05.2016 г.  15:15

ОТГОВОР НА ОТПРАВЕНО ЗАПИТВАНЕ

Публикувана на 17.05.2016 г.  16:15

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Публикувана на 26.05.2016 г.  16:50

ДОГОВОР

Публикувана на 30.05.2016 г.  11:15

СТАНОВИЩА НА АОП

Separator-Image-Blue

ПРЕХОДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Separator-Image-Blue

АРХИВ – ПРОЦЕДУРИ ДО 01.10.2014 Г.

Separator-Image-Blue

АБЧО обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Организиране и провеждане на семинари, конференции и работно посещение в чужбина по проект №BG051PO0017.0.01-0032-C0001 «Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013”: три еднодневни семинари за представители на НПО, Черноморска регионална конференция във Варна, дванадесет работни срещи на координационни екипи, рaботно посещение с цел обмяна на опит в гр. Анкона, Италия, Пресконференция за откриване на проекта, Заключителна пресконференция”

петък, 19 юли 2012, 12:00 – понеделник, 30 юли 2012, 17:00

Уникален номер в регистъра на АОП:
9004145

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари, конференции и работно посещение в чужбина по проект №BG051PO0017.0.01-0032-C0001 «Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013”: три еднодневни семинари за представители на НПО, Черноморска регионална конференция във Варна, дванадесет работни срещи на координационни екипи, рaботно посещение с цел обмяна на опит в гр. Анкона, Италия, Пресконференция за откриване на проекта, Заключителна пресконференция”

Файлове и ресурси

1.Технически изисквания
2.Заповед №5 / 18.07.2012
3.Приложения

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9004145