Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Със съдействието на АБЧО, Община Варна е първата черноморска община, подписала Декларацията за намаляване на вредното въздействие на пластмасовите отпадъци