Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Партньорите по проект eNEET Rural, заинтересовани страни и безработни младежи се срещнаха в Любляна