Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

2-ри годишен тематичен семинар „Транснационално сътрудничество: споделяне на общи сили и ресурси“