Варна 9000, ул. Преслав 4

Партньорите на HERiPRERENEURSHIP се запознаха с Mолдовските обичаи и фолклор по време на тридневната визита в Кишинев