Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Партньорите на HERiPRERENEURSHIP се запознаха с Mолдовските обичаи и фолклор по време на тридневната визита в Кишинев