Варна 9000, ул. Преслав 4

Опитът на AБЧО и възможностите за съвместно сътрудничество с Българските черноморски общини бяха представени по време на международен форум за Черноморските градове