Варна 9000, ул. Преслав 4

#BSEmobility: Втори обучителен семинар за общински служители по проект „Черноморска Eлектромобилност“ беше проведен от екипа на АБЧО