Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

CSSC LAB – Обследване на пилотен модел в България: Енергийно позитивна офис сграда, която задоволява енергийни си нужди от ВЕИ