Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

CSSC Lab: Нова INTERREG инициатива, демонстрираща важността на секторното свързване и съхранение на енергия