Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Първото eNEET Rural обучение за безработни и нискоквалифицирани младежи се проведе в град Сливен!