Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Общините могат да кандидатстват за техническа помощ за справяне с енергийната бедност до 1 март 2022г.