Варна 9000, ул. Преслав 4

Mаркетингово проучване за иновативните технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион