Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Mаркетингово проучване за иновативните технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион