Варна 9000, ул. Преслав 4

GreeTHIS – Туристически маршрути до културно-исторически забележителности и зелени територии

  • Home
  • GreeTHIS – Туристически маршрути до културно-исторически забележителности и зелени територии

Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ е финансирана от Европейския Съюз чрез Европейски Инструмент за Добросъседство и от участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
Тази публикация е публикувана с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация носи Асоциация на Българските Черноморски ООбщини и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския Съюз.

Common borders. Common solutions.