Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Работна среща и обучително посещение на тема: „Активни и интерактивни потребители на туристически продукти и услуги в културното наследство“ бяха организирани от АБЧО