Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

INNOViMENTOR представя победителите в конкурса за разказване на истории, свързани с културно-исторически забележителности в североизточен регион