Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект AVANT CRAFTS – Нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти

  • Home
  • Проект AVANT CRAFTS – Нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти

 

 

 

 

Водеща организация: Фондация за художествени занаяти – Флоренция, Италия
Партньори:
Асоциация на Българските Черноморски Общини, България
Община Флоренция, Италия
STIC Wirtschaftsfoerdergesellschaft MOL mbH, Германия
Национален институт на занаятите, Франция
Асоциация на унгарските фолклорни артисти, Унгария
Регионално Сдружение на общините „Централна Стара планина“ , България
Градски колеж на Шефилд, Великобритания
Продължителност на проекта: Септември 2013 – Юни 2015
С финансовата подкрепа на: Програма Леонардо да Винчи на ЕК – „Учене през целия живот“

–––––––––––––––––––––––––––––––

Цел на проекта: да намери решения за някои слабости в професионалното образование и обучение по художествени занаяти като свърже хора и институции на местно и международно ниво.
Някои от проблемите, които AVANT CRAFTS ще разгледа и на които ще търси решение са:

  1. Създаване на услуга за професионално ориентиране за ученици и семейства
  2. Подкрепа на професионалните училища и колежи като предложи практики в сферата на обучение и придобиване на професионален опит
  3. Създаване на партньорства между училища и малки и средни предприятия
  4. Идентифициране на бъдещи умения изисквани от фирмите за художествени занаяти

В рамките на проекта ще бъдат създадени 4 международни работни групи от партньорите и подкрепящите ги организации, които ще работят в следните насоки:
* Модели на професионално образование в училищата/модели за стаж/чиракуване
* Системи за професионално ориентиране
* Модели за сътрудничество между МСП и училища
* Модели за планиране на бъдещи умения
Също така, ще бъдат създадени 16 местни фокус групи, (по две на тема), водени от местния партньор по проекта и съставени от местните заинтересовани лица. В тях ще бъдат представяни и обсъждани резултатите от международните работни групи.
Очаквани резултати:
– изработване на списък с добри практики, предложени от участниците по четирите изброени по-горе теми. Той ще бъде качен в страницата на проекта във фейсбук и ще бъде представен на политици и институции, работещи в сферата на професионалното обучение и образование
– създаване на постоянна партньорска мрежа с възможност да свързва нови партньори от различни държави, които да участват в следващи проектни предложения.

„КАТАЛОГ на добрите практики в занаятчийското образование и обучение„, изготвен от партньорите по проекта може да изтеглите оттук: >>>>>>>