Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект “BET ON EU: Балканите и Европа заедно: Възможност за нов Опит за Обединение!”

  • Home
  • Проект “BET ON EU: Балканите и Европа заедно: Възможност за нов Опит за Обединение!”

 

 

 

 

 

Партньори

Водеща организация:
Община Суботица

Партньори:
АБЧО, (България)

ALDA (Франция)
Община Равена (Италия)
Община Ерд, (Унгария)
City of County Right (България)
Град Осижек
The Mountain Community Iezer Muscel Association (Румъния)
Международната платформа за гражданско участие (България)
Община Княжевец (Сърбия)
Община Завидовици (Босна и Херциговина)
Wolverhampton City Council (Великобритания)
Община Лече (Италия)
Municipiul Odorheiu Secuiesc (Румъния)
Община Бижело поле (Сърбия)
Община Ниш (Сърбия)
Община Жегев (Унгария)
Община Аеродром (Македония)
Община Ново место (Словакия)

С финансовата подкрепа на: Програма Европа за гражданите“, Действие 1 – Активни граждани за Европа, Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове

Бюджет: 148.000,00 €

Продължителност на проекта: 1 май 2015 – 30 април 2016

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Кратко описание на проекта

Проектът обхваща 19 партньори от страни на Балканите и ЕС и има за цел да представлява обективна платформа за обмен, обсъждане и действия за бъдещето на Европа, като посланици на мотото „Единство в многообразието!“.

Структурата на проекта следва метафората за залог: на първо място, е важно да се знаят правилата на играта, на второ място е важно да се разгледат вашите собствени ресурси и това, което желаете да инвестирате и в крайна сметка ще трябва да се реши на какво да се обзаложите.

Партньорите на проекта “ BET ON EU “ ще играят ролята на по-добрите за бъдещето на ЕС, напълно поемащи своите отговорности за оформянето на Съюза и ще действат като „разпространители“ в техните собствени общности, за да се включи широк кръг заинтересовани страни: граждани, организации на гражданското общество, държавните органи и институции, и т.н.

В края на проекта, ще бъде изготвена „Книга с правилата на играта“, която ще представи резултатите от „залога“ и ще представляват ценен инструмент за разпространение на ангажимента на европейските и балкански местните власти в процеса на разширяване на ЕС.

Основни дейности

Дейност 1 – Първото международно събитие: правилата на играта

Ден 1: „правилата на играта“: всички партньори ще се запознаят с политиките и институциите на ЕС – със специален акцент върху процеса на разширяване. Презентации, семинари, ролеви игри и др

Ден 2: причини, които стоят зад разширяването на ЕС и ползите, които тя носи. Посещения на места, финансирани по проекти, кръгла маса с институциите

Ден 3: как да се играе играта, а именно чрез подпомагане и допринасяне за цялостния проект на ЕС. Игра за съвместни решения за „залог“: работни групи, бъдещи стъпки

Дейност 2 – местни/национални инициативи – 1ва фаза

Местни / национални дейности ще бъдат проведени във всяка страна.

Всеки партньор организира местни събития, обхващащи различни методи и характеристики, като общата цел е да се мултиплицира ефекта на местно ниво, да се даде възможност на местните общности да се запознаят с „правилата на играта“ и да се събират ресурсите на общността за „залог „. В страна с повече от един партньор, един ще е отговорен за управлението на събитията и другите ще допринесат за популяризирането му сред гражданското общество.

Дейност 3 – Второ международно събитие: ресурси, които да се инвестират в залога (RAVENNA) 10 – 12-ти Април 2015

Ден 1: • обсъждане и сътрудничество между партньорите относно ресурсите, които те могат да инвестират в най-забележителните предизвикателство • дейностите на ЕС по отношение на разширяването на ЕС

Ден 2: • иновативни инструменти, които да научат партньорите как най-добре да се включват в дейности на Общността и прецизират местни политики • представяне на списъка от ресурси, които да бъдат инвестирани или „заложени“

Ден 3: • планиране на бъдещи стъпки

Дейност 4 – местни/национални инициативи – 2-ра фаза

Всеки партньор ще стартира местно събитие, което да се съсредоточи върху гражданите и организациите на гражданското общество за бъдещето на ЕС, по-специално относно разширяването му. Всяка общност трябва да работи върху своите специфични цели за залог: какви ресурси може да инвестира общността в ЕС?

Дейност 5 – Трето международно събитие: решение за това какво да заложите

Финално международно събитие, на което:

  • партньори ще имат възможност да съберат техните цели на залога и да формулират съвместно изявление (Декларация)
  • съвместната декларация ще обхване целите, за които те са готови да инвестират и работят
  • партньорите ще работят и за разработване на съвместен план за действие, който ще включва различни дейности, които ще допринасят за постигане и спечели облога

Дейност 6 – Последващи дейности

Съвместната декларация и свързания с нея план за действие, разработени по време на 3-я международен семинар ще бъдат приложени на практика във всички целеви страни от всеки партньор на проекта. Това представлява пилотна фаза, в която ще се експериментират решенията относно залога и активиране на цялата общност като „по-добрите за ЕС“.