Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „MARLISCO – Проблемът с морските отпадъци на Европа: социална информираност и съвместна отговорност

  • Home
  • Проект „MARLISCO – Проблемът с морските отпадъци на Европа: социална информираност и съвместна отговорност

Финансираща организация: Седма рамкова програма (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1)

Водеща организация: PROVINCIA DI TERAMO (Провинция Терамо – Италия)

Партньори: 18 организации от 14 Европейски страни (Италия, Холандия, Великобритания, Белгия, Франция, Словения, Ирландия, Румъния, Дания, Германия, Кипър, Португалия, Гърция и Турция)

Партньор за България: Асоциация на Българските Черноморски Общини

Период на изпълнение: 36 месеца (юни 2012г. – май 2015г.)

Основна цел на проекта: Финансираният по Седма рамкова прогрaма проект „MARLISCO – MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility“ цели да повиши обществената осведоменост за евентуалните проблеми и възможните решения във връзка с ключов въпрос, който заплашва морските местообитания по целия свят – това е натрупването на отпадъците в морските води!

Една от основните цели е да се разбере и в последствие да се улесни обществен ангажимент, за да се вдъхнови към промени в отношението и поведението на обществото като цяло.

Това ще бъде постигнато чрез организиране на дейности през 15 европейски страни, включително националните дебати в 12 от тях, с участието на индустриални сектори, учени и обществеността, видео европейския конкурс за ученици, образователни дейности, насочени към по-младото поколение, заедно с изложби за повишаване на осведомеността на широката общественост.

Повече за проекта на: www.marlisco.eu

Постигнати резултати:

През 2014г. и 2015г., национални форуми за замърсяването на европейските морета се организираха паралелно в 12 Европейски страни, в рамките на проекта. Тук може да намерите повече информация за провелия се форум в България – http://www.marlisco.eu/National_Fora_Outcomes.en.html, както и отчет от провелия се форум в гр. Варна на 31.10.2014г. http://www.ubbsla.org