Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „SEE MARINER – Морска и речна интегрирана система за контрол върху превозването на опасни товари в Югоизточна Европа“

  • Home
  • Проект „SEE MARINER – Морска и речна интегрирана система за контрол върху превозването на опасни товари в Югоизточна Европа“

Финансираща организация: Програма за транснационално сътрудничество за установяване на Европейска зона в процес на преход към интеграция „Югоизточна Европа (ЮИЕ)“ за периода 2007—2013 г.

Водеща организация: PIRAEUS PORT AUTHORITY SA (Гърция)

Партньори: 12 организации от 8 Европейски страни (Италия, Австрия, Гърция, Словения, Унгария, Албания, Румъния и Черна Гора)

Партньор за България: Асоциация на Българските Черноморски Общини

Период на изпълнение: 02.2011 – 12.2013

Основна цел на проекта:

Основна цел на проекта е да се намалят екологичните рискове, произтичащи от превоз на опасни товари в морските зони и реките, чрез прилагане на интегрирана система за съвместните процедури за превенция и реакция, засилен мониторинг на морския и речния трафик и увеличаване на капацитета за координация, както и мобилизирането на съответните власти и заинтересованите групи. В резултат на изпълнение на дейностите по проект SEE MARINER ще се изгради организация и действащ модел на интегрирана система за контрол при превоз на опасни товари по море и река. Моделът ще се тества в определени пристанища от страните, участници в проекта, като на по-късен етап е предвидено да се внедри във всички пристанища на горепосочените Европейски държави, както и в други страни в региона. Базата данни е разработена на съвременна концепция на многоезикова платформа и позволява ефективен обмен на информация и опит за намаляване на екологичните рискове.

„В периода 16-17 Май 2013г. в град Варна се проведе петото заседание на Управляващия комитет на европейския проект „SEEMARINER – Морска и речна интегрирана система за контрол върху превозването на опасни товари в Югоизточна Европа“. Домакин на срещата бе Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), която е и българския партньор по проекта. Водеща организация е PIRAEUS PORT AUTHORITY SA(Гърция).

По време на двудневната работна среща в морската столица, представителите на партньорските организиции споделиха за опита в техните страни и за напредъка по проектните дейности. Домакините от АБЧО организираха и официална визита на «Центъра за управление на корабния трафик – Варна» /Трафик кула Варна/ и «Морския спасителен и координационен център», където европейските партньори се запознаха с постиженията и приноса на страната ни за осигуряване на сигурността и безопасността на корабоплаването“.