Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект “Youth 2 Youth: Приносът на младежкото творческо мислене за предприемачеството“

 • Home
 • Проект “Youth 2 Youth: Приносът на младежкото творческо мислене за предприемачеството“

“Приносът на младежкото творческо мислене за предприемачеството“

Водеща организация:

Unione degli Assessorati provinciali e comunali alle politiche socio sanitarie e del Lavoro (Италия)

Партньори:

 • Associazione per la Mobilitazione Sociale Onlus (AMS) – Италия
 • Federacion Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) – Испания
 • Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) – България

Продължителност: 24 месеца (Ноември 2017г. Aвгуст 2019г.)


Основна цел на проекта:

Проектът Y2Y има за цел да обучи активно работещи младежи как да управляват житейските си умения и предприемаческите си компетенции по един иновативен начин.

Благодарение на ИКТ технологии и решения, които се предлагат, в рамките на проекта ще бъде изградена Интерактивна платформа, в която младите хора ще имат възможността да представят и споделят техните предприемачески идеи пред заинтересованите страни (общини, социални НПО, екологосъобразна организация, организация за обучения, иновативни центрове и инкубатори, т.н.)

Въз основа на транснационалния аспект на проекта, ще бъдат проведени редица събития за мобилност, които ще позволят на младите хора да участват както в тренировъчни сесии, така и във виртуални обучителни сесии. По време на виртуалните сесии младите хора ще бъдат водени от обучители, които да им помогнат по време на прехода от „идеята“ към „бизнес продукта/услуга“.

В този контекст, Y2Y има за цел да съсредоточи вниманието върху следните потребности:

 • Ниски умения на активно работещите младежи да използват творческото си младежко мислене за развитие на предприемачеството;
 • Липса на структуриран диалог между младите работници и пазара на труда/бизнеса;
 • Ниски темпове на предприемачески инициативи от страна на младежите, работещи в обществения сектор в полза на младите хора;
 • Нисък процент на младите хора, които посещават курс за професионално обучение и успех в областта на заетостта;
 • Липса на основни житейски умения сред младите хора;
 • Ниска ефикасност на работещите младежи във фазите на планиране на политиките за младежта;
 • Високо търсене на подкрепа от страна на младежите, работещи в обществения сектор по отношение на възможността младите бежанци да си намерят работа.

Дейности по проекта:

 • Изготвяне на проучване относно млади потенциални предприемачи;
 • Обучителен курс за млади потенциални предприемачи (онлайн и в присъствена форма) с подкрепата на специализирани експерти и специални интерактивни платформи;
 • Транснационална мобилност за 12 младежи с продължителност 40 дни за обучение и бизнес планиране в предприемаческия сектор.

Събития:

 • 3 международни мултипликационни събития в Испания, Италия, България
 • Местни семинари за разпространение и фокус за обмен и събиране на данни за младите хора и предприемаческите им умения
 • Дейности за разпространение и популяризиране чрез социалните мрежи

Интелектуални резултати:

 1. Предприемачески умения и творческо мислене: младите хора могат да направят разликата, ако са добре подкрепени (Водеща организация: FAMP)
 2. Предприемачески житейски умения: Обучение на обучители и изготвяне на инструментариум за младите работници (Водеща организация: AMS)
 3. Интерактивна платформа: от идеи до бизнес експлоатация (Водеща организация: Unione Assessorati)

Целеви групи:

 • Младежи, активно работещи: около 800 човека (ще бъдат включени в проекта по време на семинари, неформални събития, комуникационни дейности, мултиплициращи събития);
 • Младежи: около 400 човека (ще бъдат включени в проекта по време на семинари, неформални събития, комуникационни дейности, мултиплициращи събития);
 • Експерти от регионални и местни администрации, политици, отговорни за младежките политики, планиране и обучения (по време на мултиплициращите събития);
 • Организации, чиято мисия е да провеждат предприемачески курсове за млади хора, други организации, заинтересовани да научат повече за модела Y2Y: 1000 организации

www.youth2youth.eu


>>> ВЪПРОСНИК относно очакванията на младите хора, живеещи в целевите за проекта общини: Варна, Бургас, Добрич, Дългопол, Белослав, Аксаково, може да попълните ТУК

 

>> ПОКАНА за млади предприемачи за участие в обучение по проект Y2Y в Малага, 08-12.04.2019г и ФОРМУЛЯР ЗА ПОДБОР, който да бъде попълнен от участниците и изпратен на следни е-майл: coordinator@ubbsla.org