Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „ARTREEFS – Иновативни инструменти за крайбрежен туризъм“

  • Home
  • Проект „ARTREEFS – Иновативни инструменти за крайбрежен туризъм“

 

 

 

 

Партньори:

  • Innogate to Europe: МСП от Испания, специализирано в областта на иновациите и предприема-чеството;
  • CNR-ISMAR: морския клон на Националния Изследователски Съвет на Италия;
  • Pôle Mer Méditerranée от Франция, най-големия морски клъстер в региона;
  • Национален туристически клъстер „Български пътеводител“, специализиран в устойчивия и алтернативен туризъм;
  • Областна администрация Абруцо (Италия), водеща интегрираното управление на крайбрежните зони в Адриатическо море;
  • Асоциация на Българските Черноморски Общини, обединение на 21 общини по Българското Черноморие

С финансовата подкрепа на: Европейския Съюз по Договор No.EASME/EMFF/2015/1.2.1.7/03/SI2.735917

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Основна цел на проекта: ArtReefs има за цел да промотира идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне с съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаването на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

Този проект предлага специално конструирани изкуствени рифове за насърчаване на устойчивия туризъм и „Синия растеж“, интегрирайки опазването на околната среда в плановете за управление и в подкрепа на изпълнение на целите на обществените политики.

Освен основното им предназначение за рибарство и екологично възстановяване, изкуствените рифове могат да спомогнат за управлението на крайбрежните зони и реализиранието на подходящи дейности като гмуркане, любителски риболов, аквакултури, мониторинг или изследвания, които допринасят за повишаване на привлекателността и устойчивостта на дадена територия.

ArtReefs ще предложи на публичните и частните заинтересовани лица необходимата информация, инструменти и насоки с цел разработване на планове за действие на местно и регионално ниво, съчетаващи устойчивата околна среда и бизнес възможностите с административното управление. Резултатите ще бъдат споделени с администрациите, отговорящи за издаването на лицензи за разполагането на изкуствени рифове.

Прессъобщение №1: >>>>>>>>>>>>>>>

Прессъобщение №2: >>>>>>>>>>>>>>>

Прессъобщение №3: >>>>>>>>>>>>>>>

За повече информация: www.artreefs.eu