CLAIRE – Местни власти за по-зелена Европа

Proposal ID: 101091124


Партньори:

 • Община Асти, Италия/ Водещ партньор comune.asti.it
 • Национална асоциация на италианските общини в регион Пиедмонт (ANCI), Италия anci.piemonte.it
 • AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET, Испания
 • Mancomunitat Interprovincial de l’Horta Sud, Испания
 • АБЧО, България
 • Община Алба Юлия, Румъния
 • Градски съвет на Сетюбал, Португалия

Продължителност: 24 месеца (01.12.2022 – 30.11.2024)
Бюджет: 174.290 EUR
Финансиран: CERV-2021-CITIZENS-TOWN (Call for proposals for town-twinning and networks of towns), Приоритет 1 – Европейска Зелена Сделка


Местните власти трябва да придобият знания и инструменти, за да бъдат водещи участници в промяната и да дадат конкретен и измерим принос за постигането на амбициозните цели на стратегията на Зелената сделка на ЕС.

CLAIRE има за цел да насърчи по-добро познаване и разбиране на инструментите и възможностите, предлагани от Зелената сделка сред местните власти чрез прякото им участие в информационни събития. Освен това, проектът цели да даде глас на местните участници и да инициира диалог, обмен на опит и гледни точки относно въздействието на Зелената сделка на местно ниво.

CLAIRE следва концепцията, че ако общините и местните власти са по-добре информирани и подготвени да разберат напълно трансформиращия потенциал на прилагането на Зелената сделка на ЕС на местно ниво, тогава те могат да:

 • подобрят качеството на административната функция
 • разработят политики, вдъхновени от Зелената сделка
 • приложат „по-екологични“ действия
 • бъдат пример за местните общности
 • ангажират своите граждани

Проектът е насочен директно към 890 местните власти и държавни служители на страните партньори (Италия, Португалия, Румъния, България, Испания), включвайки различни групи граждани (1500 непреки участници) чрез планираните събития. Всеки партньор е разработил своя собствена стратегия за включване на местните общности.

Планираните резултати са:

 • подготвени информационни материали за Зелената сделка
 • изготвен местен план за действие за Зелената сделка
 • схеми за финансиране
 • видео репортажи

Работен план:

WP1: Начална среща по проекта CLAIRE и презентация на Green Deal – цели общо разбиране на Зелената сделка на ЕС на местно ниво

WP2: Зелената сделка за местните общности – цели отключване на потенциала на Зелената сделка на ЕС за местно устойчиво развитие

WP 3: „От фермата до вилицата“ – Преход към храната – цели да представи стратегията „От фермата до вилицата“ и да сподели добри практики

WP4: Устойчиво производство на храни – цели да представи свързаните с храните области на Зелената сделка и да сподели добри практики

WP5: Устойчиво потребление на енергия и използване на възобновяема енергия от домакинствата – цели да представи темата за енергийната Зелена сделка и да сподели добри практики

WP6: Кръгла маса – Конференция за мобилността с джендър перспектива – цели да представи темата „Зелена сделка за мобилност“ и да се споделят добри практики

WP7: Насърчаване на устойчива, безопасна и ефективна мобилност за младите хора – цели да представи темата „Зелена сделка за мобилност“ и да се споделят добри практики

WP8: Заключителна конференция по проекта CLAIRE – цели да представи резултатите от проекта, местни планове за действие на Зелената сделка и пътна карта за по-нататъшно сътрудничество