Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“

 • Home
 • Проект „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“

Проект „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“


www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab

Facebook page

Водещ партньор:

 • Регионална енергийна агенция на северозападна Хърватска

Проектни партньори:

 • Окръг Загреб (Хърватска)
 • „ConPlusUltra“ GmbH (Австрия)
 • „Energie Kompass“ GmbH (Австрия)
 • „tribute.energyImmo“ KG (Австрия)
 • Локална енергийна агенция Сподне Подрава (Словения)
 • Община Дестриник (Словения)
 • Асоциация на Българските Черноморски Общини (България)
 • Локална енергийна агенция Алба Юлия (Румъния)
 • „AgEnDa“ z.s. (Чехия)
 • Район „Старо място“, Братислава (Словакия)
 • Технически унивеситет Братислава (Словакия)
 • Bodensee-Stiftung (Германия)
 • „Energieagentur Regio Freiburg“ GmbH (Германия)
 • Регионална развойна агенция Сараево (Босна и Херецеговина)
 • Иновационен предприемачески център Технополис (Черна гора)
 • Агенция за трансгранично сътрудничество и Евроинтеграция (Молдова)

Асоциирани партньори:

 • „Třeboň Municipal Water Company Ltd. (Чехия)
 • City of Vienna / EU Funding Agency Ltd./ EU Strategy of the Danube Region / Priority Area 10 (Австрия)
 • Община Гутач (Брайзгау) (Германия)
 • Община Дорнава (Словения)
 • Община Донауешинген (Германия)
 • Marktgemeinde Ollersdorf (Австрия)
 • Община Запрешич (Хърватска)
 • Община град Добрич (България)
 • „3К“ АД (България)
 • Lucron Group a.s. (Словакия)

Период на изпълнение: 01.07.2020 – 30.11.2022
Общ бюджет: 2 238 879,50 евро
С финансовата подкрепа на: Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, Приоритет 3, Специфична цел 3.2. „Повишаване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“


Наличен е огромен потенциал за производство на енергия от ВЕИ в градовете от Дунавските региони, който не е напълно оползотворен дори и в по- напредналите държави в региона. Въвеждането на иновативни приложение за съхранение и между секторно свързване започна да набира скорост. Предизвикателствата особено засягат градовете, защото нямат площ за производство на достатъчно разнообразна енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и е особено подходящо решение децентрализираното енергийно снабдяване. Но са необходими решения за самостоятелно производство и ефективното използване на възобновяеми енергийни източници чрез различни мерки (съхранение на енергия и секторно свързване – CSSC). В рамките на проектът CSSC няколко добри практики ще бъдат изследвани, с цел ускоряване на внедряването на решения за CSSC в Дунавския регион, което е на много ниско ниво. Причината е че публичните власти имат малко знания за тези приложения и се притесняват от рисковете, свързани с такива инвестиции. За да се преодолее тази бариера, проектът CSSC Lab ще изпълнява дейности за изграждане на капацитет на заинтересованите лица, ще се създадат демо центрове в различни партньорски региони, за да демонстрира жизнеспособността на решенията за CSSC за средни и малки градове в Дунавския регион.

Основната цел: Проектът CSSC Lab е повишаване на енергийна сигурност и енергийна ефективност на средните и по-малките целеви градове в Дунавския регион, чрез ускоряване използването на решения за съхранение на енергия и секторно свързване. За да се изгради капацитетът на заинтересованите лица, конкретни дейности на проектът CSSC Lab са:
– разработване на набор от моделни решения за типични случаи на използване на CSSC в градски условия, заедно с инструментариум за оценка на потенциалните приложения на CSSC по отношение на показатели за енергийна ефективност, оперативни изисквания, свързани бизнес модели и финансови решения;
– ще бъде разработена пилотна цялостна програма за изграждане на капацитет за заинтересованите лица чрез местни базови и разширени обучения, допълнителни уеб семинари и индивидуални консултации;
– ще бъдат установени пилотни инвестиции в четири демо-центъра на различни места в региона на проекта, за да се демонстрира осъществимостта и ефективността на типичните CSSC решения;
– поредица от учебни посещения и демонстрационни сесии ще позволят на представителите на градовете от всички части на региона на проекта да се учат от практически демо-случаи, прилагани в Дунавския регион;

Всички дейности по проекта ще бъдат реализирани в транснационално сътрудничество на партньорството по проекта и в тясно взаимодействие на потенциални градове репликатори от асоциираните партньори и други заинтересовани страни от общините в Дунавския регион.


Новини

>>> АБЧО е партньор в един от 25 одобрени проекти по Транcграничната Програма „Дунав 2014-2020“

>>> Нова INTERREG инициатива, демонстрираща важността на секторното свързване и съхранение на енергия

>>> CSSC Lab: Първа публична среща, 29.10.2020

>>>CSSC LAB – Обследване на пилотен модел в България: Енергийно позитивна офис сграда, която задоволява енергийни си нужди от ВЕИ


 • Покана за оферти за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирана апаратура за оборудване на Градска лаборатория за съхранение на енергия и секторно свързване по Проект „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“, 13.11.2020 г.

Изтегли Поканата оттук: >>>>>