Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Проект eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини

  • Home
  • Проект eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини

 

Проект eNEET се финансира от EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
/ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост/

eNEET Rural:

Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини

Договор n 2017-1-315


Партньори:
Aсоциация на Българските Черноморски Общини (водеща организация)
Център за развитие на структурните фондове в Румъния (CPDIS) – Румъния
Асоциация за изследване на бизнеса и Национален технологичен център за хранително-вкусовата промишленост, Екстремадура (CTAEX) – Испания
Консултантска фирма Fruto Consulting Ltd (FRUTO) – Унгария
Технологичен парк: Център за подкрепа на бизнеса, инкубатор и регионален център за технологично развитие (STP) – Словения
Консорциум Oltrepò Mantuan (COM) – Италия
Inclusion AS, Норвегия (експертен партньор)
Продължителност: 01.10.2018г. – 31.12.2021г.
Бюджет: 1,7 милиона Eвро (85% грант)


За проекта:
В много селски райони на Европа има малко възможности за работа. Безработицата сред младежите е висока и много млади хора, които са напуснали училище и са нискоквалифициранисрещат трудности при намирането на работа. Това е особено вярно за хората с увреждания и тези, принадлежащи към етнически малцинства, които са изправени пред дискриминация от образованието и работодателите.

Проект eNEET ще се фокусира върху иновациите и технологиите в селскостопанския сектор и ще създаде инструментариум, включващ различни форми на обучение, конкурси, обмен на персонал и консултации. Партньорите по проекта ще предложат онлайн и офлайн обучение и подготовка за две отделни групи младежи: тези с диплома за средно образование ще получат обучение по предприемачество, а тези младежи без средно образование ще бъдат включени в обучение в сферата на селското-стопанство, което да ги подготви за намиране на работа в сектора.

Метод на проекта за справяне с предизвикателствата:
*** Трансфериране на три практики:
1.) Методологията „NOBLE Ideas“ за целевата група с интерес към създаване на предприятия
2.) Приетият общ механизъм на „PHILOXENIA“ за привличане на хора, които отварят бизнеса си в селските райони
3.) Методология на „JOBKIT“ за участниците да индивидуализират вътрешните и външните си ресурси и в група да ги споделят, за да преодолеят тези пречки
*** Иновативни решения за обучение на младите хора: използване на метода на JOBKIT за самоуправление, който да насочи младите хора към промените в пазара на труда и да превърне този метод от неформален офлайн в неформален онлайн инструмент
*** Иновативна начална подкрепа за млади предприемачи: Целевата група, която има интерес към създаването на бизнес, ще се възползва от специални стартиращи програми от практиките „PHILOXENIA“ и „NOBLE Ideas“
*** Включване на нетрадиционни работодатели и сектори, напр. НПО, организации на гражданското общество, търговските и занаятчийските камари и МСП; селскостопански асоциации и стопанства, които да допринесат за подготовката на онлайн материалите за обучение и да служат като организации домакини за обучени млади хора
*** Нови подходи за консултации и подготовка: участници от сектора за развитие на селските райони и селското стопанство ще действат като треньори на младите хора, участващи в обученията
*** Иновативен фокус върху пригодността за заетост и развитието на меки умения: не само агро-професионални, но и други умения, улесняващи обучението ще се предложат от опита на Норвежкия партньор

Целеви групи:1200 нискоквалифицирани, невключени в обучителната система млади хора на възраст между 25 г. -29 г., живеещи в малките общини и изправени пред множество бариери при навлизането на пазара на труда.


Официален сайт на проекта: www.eneet-project.eu

Харесайте eNEET Rural във Facebook!


ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Newsletter/01Newsletter/02Newsletter/03 Newsletter/04Newsletter/05

e-Бюлетин/Юли’2019 e-Бюлетин/Септември’2019 е-Бюлетин/Януари’2020е-Бюлетин/Mарт’2020е-Бюлетин/Юни’2020

е-Бюлетин/Август’2020 е-Бюлетин/Ноември’2020 е-Бюлетин/Февруари’2021 е-Бюлетин/Април’2021 е-Бюлетин/Юли’2021е-Бюлетин/Септември’2021

Брошура Листовка Постер


The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment стартират „Списание за младежка заетост“

Онлайн списание за младежка заетост

Списание #1Списание #5 Списание #9

Списание #2Списание #6Списание #10

Списание #3Списание #7 Списание #11

Списание #4Списание #8 Списание #12

 


СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖИ ДО 29г., желаещи да се включат в безплатни курсове „Базови умения“ и „Агро-професионални умения“

Повече информация за обучителните курсове: >>>>>

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА за заявяване на желание за включване в обучителния курс може да изтеглите оттук: >>>>>


ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ В СТРАНАТА


НОВИНИ

👉eNEET Rural пресконференция за представяне на резултатите по проекта, 22.12.2021

👉Посетете виртуалния изложбен щанд на проект eNEET Rural

👉Проведе се финална конференция по проект eNEET Rural в Букурещ

👉Двудневната международна конференция в Унгария събра NEETs и заинтересовани лица от България, Италия, Испания, Румъния и Словения, 20-21.09.2021

👉Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“, 18.06.2021

👉Младежките учебни практики в селскостопанския сектор стартираха по проекта, май’ 2021

👉Какво постигнахме за 2 години по транснационалния проект eNEET Rural?

👉Онлайн среща на партньорите по проект eNEET Rural се проведе на 24.03.2021

👉АБЧО организира уебинар за младежи с интерес към агро-бизнеса и предприемачеството

👉Известни са финалистите от проведения eNEET Rural състезание за младежки стартъпи

👉18 младежи от страната регистрирани за участие в международното състезание за стартъпи по проект eNEET Rural

👉II-ри годишен тематичен семинар „Транснационално сътрудничество: споделяне на общи сили и ресурси“, 15.12.2020

👉АБЧО изпрати Благодарствена грамота за успешно партньорство на община Белослав

👉След няколко месечна пауза, АБЧО стартира отново eNEET Rural обученията на място в малките населени места

👉АБЧО обявява официално началото на националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес.

👉АБЧО изпрати Благодарствена грамота за успешно партньорство на община Белослав

👉еNEET Rural МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ СТАРТЪПИ

👉Вторият годишен семинар по проект eNEET Rural се проведе онлайн, 26-27.10.2020

👉Три общини членки на АБЧО и две компании в агробизнеса подписаха Споразумение за сътрудничество за справяне с младежката безработица в малките населени места в страната

👉Обучително посещение в Осло по проект eNEET Rural, 06.03.2020

👉Eкипът на АБЧО присъства на ритуала „зарязване” в лозовите масиви на фирма „Марвин“ООД, подкрепяща изпълнението на проектa, 14.02.2020

👉АБЧО и Община Аксаково подписаха Споразумение за сътрудничество за справяне с младежката безработица в малките населени места

👉Партньорите по проект eNEET Rural, заинтересовани страни и безработни младежи се срещнаха в Любляна, 25.10.2019

👉 „Марвин“ ООД се ангажира официално да подкрепи изпълнението на eNEET Rural в България

👉Община Белослав подписа Споразумение за сътрудничество с АБЧО за справяне с младежката безработица в малките населени места

👉Проект eNEET Rural ще бъде официално популяризиран в Гърция

👉АБЧО и Община Девня подписаха Споразумение за сътрудничество за справяне с младежката безработица