Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Проект „DESIRE – Декларация на Шуман: Инициатива за съживяване на Европа“

 • Home
 • Проект „DESIRE – Декларация на Шуман: Инициатива за съживяване на Европа“

DESIRE – Декларация на Шуман: Инициатива за съживяване на Европа

https://sites.google.com/aldaintranet.org/desireeuproject/home

Партньори:
COMUNE DI LAVARONE, Италия
FONDAZIONE BELVEDERE-GSCHWENT, Италия
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), България
MUNICIPIO DE VALONGO, Португалия
DANUBE 1245 RSB, Сърбия
ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA, Северна Македония
Administration Communale de Grez-Doiceau, Белгия
Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial, Испания
KULTURNI CENTAR OSIJEK, Хърватска
ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE, Франция
Продължителност: 18 месеца (01.12.2020 – 30.06.2022)
С финансовата подкрепа на: Европа за Гражданите, Направление 1 – Европейска памет
Бюджет: 98.280 €


ЗА ПРОЕКТА
Проектът има за цел да повиши информираността на хората и особено на младежите за историческата стойност и значението на Декларацията на Шуман за ЕС. Целта е активно да се включат гражданите в проактивен подход към историята. Партньорите ще включат гражданите в илюстрирането и споделянето какво представлява Декларацията и каква е ролята ѝ в конституцията на Общността с другите младежи от общността. Чрез съвместното създаване на артистични инструменти, като видеоклипове, театър, игри, аудио разкази, партньорите ще съпроводят групи от млади граждани при преоткриване на историята и при обсъждане на ценностите на ЕС като междукултурен диалог, мир и солидарност.


Проектните партньори ще информират местните общности за историята на ЕС, анализирайки стъпките на създаване, приноса на държавите и текущите предизвикателства, пред които е изправен ЕС.
ФАЗА 1 – Задълбочаване на историческите знания

 • Първи набор от местни дейности (кръгли маси, семинари, световни кафенета), фокусирани върху проследяване на историята на ЕС, неговите институции и политики. Дейностите ще бъдат насочени към привличане на младежи и граждани чрез неформални подходи на участие
 • Фокус върху договорите, разширяванията и декларациите, които позволиха на партньорите по проекта да бъдат членове на ЕС
 • Дебатиране между участниците за европейските ценности като междукултурен диалог, мир, толерантност, солидарност, използвайки иновативни и модерни инструменти на визуалното изкуство, като видеоклипове, малки театрални представления и аудио разкази

ФАЗА 2 – Изпълнение

 • Партньорите заедно с младежи и граждани ще бъдат включени в 10-месечен цикъл на съвместно създаване на визуална / артистична продукция (аудио разказ, представление, видео)
 • Водени от партньори и експерти, ще се реши, кой е най-ефективния инструмент за отпразнуване на Декларацията и за популяризиране на европейските ценности
 • Чрез своите изпълнения, гражданите ще се приближат до историята и до произхода на ЕС, за да повишат осведомеността за възпоменанието и да насърчат мира и солидарността

ФАЗА 3 – Европейски мултипликатори

 • Партньорите и участващите във втора фаза, ще направят представления в училища, театри или публични събития с цел да допринесат за разбирането на своите връстници и граждани за Съюза, неговата история и ценности и да обсъдят бъдещите предизвикателства
 • Ще се организират местни събития, за да представи Декларацията на Шуман и историята и ценностите на ЕС около техните общности с цел да се повиши осведомеността на младежите, семействата и гражданите относно важността на Европейска история с цел изграждане на по-силен и по-сплотен ЕС
 • Ще се организират дебати на теми, свързани с предизвикателствата пред ЕС (Брекзит, нетърпимост, екстремизъм и скептицизъм и демокрация)

Методология

 • Представяне на творчески сесии, базирани на проследяване на европейската история и откриване на декларацията на Шуман
 • Използване на иновативни и модерни инструменти на визуалното изкуство, като видеоклипове, малки театрални представления и / или аудио разкази и др.
 • Ангажираност на училищата и общностите
 • Семинари в общността, базирани на неформално образование за по-добро включване на граждани от различни социални среди
 • Ангажираност на гражданите и повишаване на чувството за принадлежност към Европейския съюз и за укрепване на историческите познания за неговото създаване

Европа нямаше да бъде създадена въобще по
план. Тя ще бъде изградена чрез
конкретни постижения, които
се създават де факто от солидарност
Робър Шуман


НОВИНИ

>>>> Италианската община Lavarone приветства партньорите по проекта Desire!