Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект “ResiliEurope – Островни територии и гражданска устойчивост”

 • Home
 • Проект “ResiliEurope – Островни територии и гражданска устойчивост”

ResiliEurope: Островни територии и гражданска устойчивост

www.resilieurope.org

Номер на подаване 625000-CITIZ-1-2020-2-IT-CITIZ-NT
Програма „Европа за гражданите“
Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие ”
EACEA-52-2019-1, Действие 2.2: Мрежа от градове


Водеща организация:

 • ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL) – Италия

Партньори:

 • CONSULTING AND DEVELOPMENT PARTNERS – Aлбания
 • UNION OF BULGARIAN BLACK SEA LOCAL AUTHORITIES – България
 • MUNICIPALITY OF PEGEIA – Кипър
 • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SARTENAIS – VALINCO – TARAVO – Франция
 • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ALTA ROCCA – Франция
 • POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS ORNANO-SARTENAIS – Франция
 • GROßE KREISSTADT GIENGEN AN DER BRENZ – Германия
 • HINNOVATION HIVE – Гърция
 • DIMOS MYKONOY – Гърция
 • FOCUS EUROPE – LABORATORIO PROGETTUALE PER L’INTEGRAZIONE EUROPEA – Италия
 • OSSERVATORIO TURISTICO DELLE ISOLE EUROPEE – Италия
 • MUNICIPALITY OF SAN MICHELE DI GANZARIA – Италия
 • MUNICIPALITY OF GRAVINA IN PUGLIA – Италия
 • KUNSI LOKALI HAZ ZEBBUG – Mалта
 • URBAN MUNICIPALITY OF TUZI – Черна гора
 • POWIDZ MUNICIPALITY – Полша
 • MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA – Португалия
 • ASOCIACION PASOS SOLIDARIOS – Испания
 • NORDIC ASSOCIATION FOR SOCIAL INNOVATION – Швеция

Проект ResiliEurope обединява 20 партньорски организации от 13 европейски страни и цели да насърчи междукултурния диалог и участието на европейските граждани в живота на Европейския съюз, комбинирайки концепцията за солидарност с тази за устойчивост. Разглеждането на въпроса за европейската солидарност днес, в корелация с концепцията за устойчивост, е еквивалентно на укрепване и структуриране на европейски контекст, способен да се организира положително в лицето на трудностите, според Плана за възстановяване и SURE.

Следователно е необходимо да се изгради европейска мрежа, включваща европейски граждани на държави-членки и граждани на държави, включени в политиката на Съюза за разширяване, като израз на света на местните власти и асоциации, с цел създаване на дебат, който предотвратява понижаването на нивото на вътрешно сближаване на Европейския съюз.
Устойчивостта, островността, солидарността са крайъгълните камъни на съзнателното активно европейско гражданство. За насърчаване на дебат между гражданите, включващ средиземноморски, източноевропейски и северноевропейски държави в европейска перспектива, като се започне от границите и силните страни на днешните инструменти за практикуване на политики за солидарност за преодоляване на националистическите регургизации през последните години, това е конкретен начин да се даде дъх и надежда на проевропейска визия, която е и трябва да продължи да бъде незаменима.

ResiliEurope възнамерява да даде конкретен принос за настоящия европейски дебат като устойчив ключ, превръщайки настоящите трудности, пред които са изправени Съюзът и неговите граждани, в елементи на размисъл, способни ефективно да се справят с трудностите. Солидарността също се разбира като реципрочност, сравнявайки различни модели, различни икономики, различни трудности, с един-единствен отговор, вдъхновен от общото споделяне на основополагащите ценности на Европейския съюз, по времето на Covid-19.

Планирани събития
1-во събитие: Каляри, Италия
2-ро събитие: Леви, Франция
3-то събитие: Шкодра, Албания
4-то събитие: Варна, България
5-то събитие: Вила Нова де Сервейра, Португалия
6-то събитие: Палермо, Италия


Регистрация за участие в 1-во събитие по проекта >>>>> 01-03.07.2021 г. в Каляри, Италия

2-ро събитие по проекта, 11-13.11.2021г., о.Корсика (Франция)

3-то събитие по проекта, 31.03.2022г. – 03.04.2022г, Шкодра (Албания)

4-то Събитие по проекта: 29.09-01.10.2022, ВАРНА (България)