Варна 9000, ул. Преслав 4

REACTION: Aнти-кризисни мерки: Побратимяване на градове, иновации, откритост и мрежи

  • Home
  • REACTION: Aнти-кризисни мерки: Побратимяване на градове, иновации, откритост и мрежи

 

 

 

 

 

 

Водещ партньор: Община Сaчиле (Италия)
Партньори: Municipalities of Brugnera, Porcia, Canevaa, and Fontanafredda constitute the Inter-Municipal Association „Water Of Livenza, Noncello-Meduna“ (Италия); Spittal An Der Drau Municipality (Австрия); Union Of Bulgarian Black Sea Local Authorities (България); Novigrad – Cittanova Municipality (Хърватска); La Reole Town Twinning Committee (Франция); Berettyóújfalu Municipality (Унгария); Struga Municipality (Македония); Santa Lucija Local Council (Maлта); Marghita Municipality (Румъния); Town Of Michalovce (Словакия); Association For Developing Voluntary Work Novo Mesto (Словения); Burriana City Council and Vila-Real Municipality (Испания)
Продължителност: 1 Януари 2013 – 31 Oктомври 2014
С финансовата подкрепа на: Програма „Европа за гражданите“, Action 1 Measure 1.2 Networks of twinned towns, Education, Audiovisual and Communication Executive Agency (EACEA)
Интернет страница на проекта: http://www.project-reaction.eu

Цел на проекта:
В основата на REACTION е заложена базовата тема на проекта WELCOME, който се фокусира върху „водните ресурси“, и възможностите и действията, които те предоставят на местните власти, особено във времена на криза. По този начин, проектът REACTION има за цел да укрепи мрежите между общините чрез засилване на сътрудничеството си в тематичните оси, всички свързани с ключовата дума „ресурс“.
Проектът се фокусира върху конкретни елементи, свързани с ресурсите, които местните власти трябва да обмислят, за да насърчат гражданското благосъстояние и развитието на общността.
Ето защо, проектът ще бъде реализиран чрез организирането и провеждането на три различни тематични международни събития, всеки едно от тях ще се фокусира около един специфичен ресурс, считан от съществено значение за доброто развитие на европейското гражданство:
1. Международна конференция на тема „Местните ресурси“ – Spittal an der Drau (Aвстрия)
Целта на организираното събитие ще бъде да отразяви и насърчи сътрудничеството и взаимодействието между съответните заинтересовани страни на местно ниво (местните власти, НПО, бизнес общността, др.), в перспектива, че многосекторна и multiactors стратегия може да бъде печеливша решение за преодоляване на криза
2. Международна конференция на тема „Гражданите като ресурс за развитие на местните общности“ – Marghita (Румъния)
Гражданите следва да представляват основни средства за благосъстоянието и развитието на местните общности. Това събитие ще се съсредоточи върху основната роля на гражданите в ЕС и ще насърчи онези механизми за участие, които помагат на гражданите да бъдат истински герои в изграждането на Европа (т.е. доброволчеството)
3. Международна конференция на тема „Европа като ресурс“ – Sacile, Brugnera, и Porcia (Италия)
В днешно време никой в Европа не може да живее без Европа. Идеята на това събитие е да се обмисли и насърчи положителното отншение, че ЕС има на местно ниво, както и за насърчаване качеството на живот на всички граждани на ЕС.
С цел да се осигури по-широко въздействие, освен международните събития всеки партньор ще аорганизира на национално ниво, събития с цел повишаване на осведомеността и изграждането на мрежи за мобилизиране на местното гражданство по темите на проекта.