Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „TALE: Поемете лидерството в следващите избори за Европейски парламент“

 • Home
 • Проект „TALE: Поемете лидерството в следващите избори за Европейски парламент“

Проект „TALE: TAke the Lead in the EU elections“


Партньори:

 • Европейска асоциация за местна демокрация, ALDA (координатор)
 • ECoD NPO (подизпълнител)
 • Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)
 • Association Leader France
 • Foster Europe Foundation for strong European Regions
 • Associacao Para O Desenvolvimento Da Participacao Cidada
 • Addociation for developing voluntary work Novo Mesto
 • Udruga za promicanje aktivnog gradanstva (ECHO)

Финансиран: Паневропейски субсидии за ангажиране на гражданското общество – Европейски избори 2024 г (EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E)
Продължителност: 18 месеца (01.01.2023-31.08.2024)
Бюджет: 160.142,62 EUR (80% съфинансиране)


Следвайки основната цел на тази покана – да насърчи и улесни активното ангажиране на европейските млади граждани с изграждането на жизнена европейска демокрация, организациите-членки на ALDA в 7+ държави (Франция, Италия, Португалия, Словения, България, Хърватия и Австрия) ще реализират поредица от семинари, събития и обучения, насочени към повишаване на осведомеността относно важността на предстоящите Европейски избори през 2024г. и повишаване на избирателната активност.

Цел на проекта: Да се разработят и приложат специално разработени комуникационни стратегии и дейности за достигане и ангажиране на по-голям брой възможни гласоподаватели и чрез процеси на участие те да бъдат активирани и овластени да играят активна роля и да гласуват на следващите избори за Европейски парламент, които ще се проведат през 2024 г. Ще се обърне внимание върху доверието на информационните канали и платформи на ЕС, с фокус върху предоставянето на надеждна и точна информация и новини. Кампанията ще се съсредоточи и върху повишаване на осведомеността относно важността на гласуването, за да живеем в структурирани представителни демокрации.

Планирани резултати:

 1. Обучени млади хора (нар. „създателите на промяната“), специално подбрани от младежки асоциации, училища и университети в партньорските страни за ценностите на ЕС, институциите, изборите за Европейски парламент и значението на ясните и прозрачни новини. Както комуникационните, така и теоретичните умения, които ще бъдат предоставени на тези млади хора, ще им позволят да бъдат по-ефективни в достигането до голям брой граждани и повишаването на осведомеността относно изборите за Европейски парламент, които ще се проведат през 2024 г.
 2. Реализирана комуникационна кампания, която ще бъде подкрепена от „създателите на промяната“ и ще позволи на гражданите да получат надеждна информация, да дебатират за следващите избори за Европейски парламент и да се доближат до ежедневието на европейските институции. Чрез кампанията – която ще се реализира с помощта на онлайн и офлайн инструменти – хората ще имат възможност да се научат как да използват платформата together.eu, за да се свързват помежду си, създавайки среда за сътрудничество, в съответствие с ценностите на ЕС и целта на тази покана.

Роля на АБЧО: чрез своите общини-членки, Асоциацията ще включи училищата от България, от които да се подберат заинтересованите младежи. Те ще преминат обучение и ще бъдат носител на ценностите на ЕС и ще насърчават кампанията за гласуване. Това ще бъде пример за добра практика за цялата страна и ще гарантира сътрудничество между гражданите, което ще повлияе положително и на отношенията им с местните институции, което ще доведе до по-стабилна демокрация.

Разнообразието и приобщаването във всички мерки за участие са всеобхватни цели, тъй като една здрава и устойчива демокрация трябва да се поддържа от широк обществен консенсус. Всички дейности по проекта ще допринасат за създаването на паневропейски канали за участие, свързващи гражданите с европейски инициативи и проекти и насърчавайки активното им участие в платформи като together.eu, който ще бъде основен източник за популяризиране на всички дейности и събития. За да се даде нова достоверност на медиите и да се бори с разпространението на фалшиви новини, социалните мрежи и дискусионните групи ще бъдат използвани като канали за кампания и промоция, гарантиращи висока видимост и публика в цяла Европа извън обхвата на преките участници. Освен това дизайнът и иновативният подход на нашите дейности ще бъдат подходящи за привличане на вниманието на класическите медии.


НОВИНИ

#TALE: ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ