Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА АБЧО И КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО С ПОЧЕТЕН ЗНАК ЗА „ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НСОРБ“