Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

АБЧО е домакин на международен семинар „Младежта и климатичните предизвикателства“ по проект EYES