Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

По покана на Кмета на Община Габрово, екипът на АБЧО участва в Дни на климата и енергията, 24-25.06.2021