Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Проект „CROWDSTREAM – групово финансиране на масовите иновации“

  • Home
  • Проект „CROWDSTREAM – групово финансиране на масовите иновации“


Проект „CrowdStream

групово финансиране на масовите иновации“

 

Партньори: 16 организации от 11 европейски страни
Agency for European Integration and Economic Development (Австрия) – водеща организация
South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising (Чехия)
ConPlusUltra Ltd. (Австрия)
Slovak Business Agency (Словакия)
Pannon Business Network Association (Унгария)
Poligon, institute for development of creative industries (Словения)
Development Agency Zagreb – TPZ Ltd. (Хърватска)
Асоциация на Българските Черноморски Общини (България)
Innovation and entrepreneurship center TEHNOPOLIS (Черна гора)
University of Belgrade (Сърбия)
Асоциирани партньори:
European Crowdfunding Network (Белгия)
Institute for International Business – Vienna University of Economics and Business (Австрия)
Priorita Area 10 of the EUSDR – City of Vienna (Австрия)
Regional Innovation Agency Provence Alpes Cote dAzure (Франция)
Lapland University of Applied Science (Финландия)
Ministry of Education, Science and Technological Development – Serbia (Сърбия)

Период на изпълнение: 08.12.2016г. – 31.05.2019г.
Общ бюджет: 1.649.950€
С финансовата подкрепа на: Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020″, Приоритет: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, Специфична цел: „Подобряване на рамковите условия за иновации“


Голямото предизвикателство за устойчивото икономическо и социално развитие в региона на река Дунав е най-вече трудния достъп до финансиране за малките и средни предприятия (МСП). Предоставянето на банкови кредити за МСП от началото на финансовата кризи са намалели с повече от 25%, а за обезпечение изисквания са се увеличили с 34%. В отговор на този проблем идва CrowdStream като стратегически проект за справяне с предизвикателствата.

Основната цел на проекта е да подобри ефективността на публичната/ частната бизнес подкрепа за иновативни стартиращи технологични фирми и социални предприятия за достъп до качествено алтернативно финансиране (груповото финансиране).
Проектът е насочен към повишаване на дела на алтернативното финансиране за малки, средни и новосъздадени предприятия.

В рамките на проекта се предвиждат следните дейности:

  1. Обучения за публични участници, предоставящи услуги за предприятия, доближаващи се до груповото финансиране (crowdfunding)
  2. Обучения за бизнеса във връзка с груповото финансиране
  3. Международен етикет за качество за груповото финансиране (crowdfunding)
  4. Пилотни действия на кампании за груповото финансиране (crowdfunding)
  5. Tранснационални и регионални стратегии за достъп, за да се подобри достъпа до алтернативно финансиране за предприятия

 

Повече информация може да намерите на:
Iнтернет страницата на проекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream
Facebook: https://www.facebook.com/Crowstream/?ref=aymt_homepage_panel


ПОКАНИ ЗА ОФЕРТА


04.06.2018г.: Покана за оферта с предмет: Организиране на събития и семинари по проект „CROWDSTREAM – Групово финансиране на масовите иновации“

Покана и образци >>>>>

17.07.2018 г.: Покана за оферта с предмет: Проучване на подходящи механизми за групово финансиране и дефиниране на пилотни дейности за краудфъндинг по проект „CROWDSTREAM – Групово финансиране на масовите иновации“

Покана и образци >>>>>


ПОКАНИ ЗА СЪБИТИЯ:


Покана за обучения за бизнес стартиращи организации (Start-ups)

Покана за обучения за бизнес подкрепящи организации (BSO)


РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:


>>> Визия за груповото финансиране (Crowdfunding) в България (с превод на БГ)

>>> Визия за груповото финансиране (Crowdfunding) в България

>>> Регионален профил за България

>>> Международен Етикет за качество за доставчици на услуги

>>> Процедурата за предоставяне на Етикет за качество

>>> Списък на доставчиците на услуги

>>> Резултати от проведените обучения в България

>>> Проучване на подходящи механизми за групово финансиране и пилотни дейности за краудфъндинг в България

>>> Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

>>> РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ: За подобряването на рамковите условия за алтернативно финансиране на стартиращи и социални предприятия в България

>>> Компилация от транснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП