Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Проект „HERIPRENEURSHIP: Подобряване на туристическите услуги в обекти на ЮНЕСКО с цел създаване на нови инвестиционни възможности в Черноморския басейн“

 • Home
 • Проект „HERIPRENEURSHIP: Подобряване на туристическите услуги в обекти на ЮНЕСКО с цел създаване на нови инвестиционни възможности в Черноморския басейн“

HERIPRENEURSHIP

Подобряване на туристическите услуги в обекти на ЮНЕСКО с цел създаване на нови инвестиционни възможности в Черноморския басейн

ENICBCBS/1./1.1./351/HERIPRENEURSHIP


http://heripreneurship.eu/


Партньори:

 • Агенция за развитие на Кавала, Гърция (водеща организация)
 • АБЧО, България (национален партньор за България)
 • Държавен университет Теляви, Грузия
 • Национална асоциация за развитие на туризма в Молдова
 • Университетската фондация „ДУНАВ ЧЕРНО МОРЕ“, Румъния
 • Агенция за развитие на Черно море, Турция

Финансиране:“Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, Приоритет 1.1 „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“
Начална дата: 01.07.2020 (30 месеца)
Бюджет на проекта: 1.289.538,17 Евро


Проектът предвижда повишаване осведомеността за културното наследство и доказване на икономическите ползи от неговото популяризиране. За да се заменят остарелите умения и мислене с прилагане на нова, споделена визия за развитие, проект HERIPRENEURSHIP предлага нова концепция за управление на културното наследство с цел да се промени значението му за обществото и да се постигне разбиране за представянето му чрез големите електронни платформи (Netflix, YouTube, Arte, History Channel и др.).

Цели на проекта:

 • да повиши привлекателността на туризма в Черноморския регион, чрез създаване на нов модел на представяне на културния туризъм и да създаде туристически инкубатори в районите на обектите на ЮНЕСКО чрез предоставяне на обучения и информация на заинтересованите страни.
 • да обедини бизнес агентите, тур операторите, политиците, местните и регионалните власти, експертите и преподавателите, които да се възползват от предимствата на културния туризъм.
 • да покаже ценностите на културното наследство на ЮНЕСКО на местните жители и посетителите на обектите, чрез обучения в свободното време и по този начин да допринесе за устойчивото развитие на районите и привличането на нови инвестиции.

В рамките на проекта ще бъде създаден „Черноморски коридор на културното наследство на ЮНЕСКО“, който ще включва:

 • 50 пилотни обекта
 • Електронна книга, достъпна чрез системите IOS/Android iBook
 • 6 театрални игри свързани с културното наследство
 • Онлайн платформа за резервации
 • Участие в Световното туристическо изложение в Берлин (ITB)
 • 6 бизнес споразумения за сътрудничество

„Черноморският Коридор на културното наследство“ на ЮНЕСКО свързва местата за посещение в участащите държави, предлагайки автентични и мултикултурни познания заедно със съпътстващи туристически услуги, достъпни в реално време, като настаняване, транспорт, кетъринг, сувенири и традиционни продукти, артистични дейности на открито и закрито и т.н.

Той създава уникална възможност да се преустанови практиката за генериране и предлагане на нискокачествени туристически продукти. Туристическите услуги свързани с културното наследство ще се развиват в трансграничните територии, чрез споделяне на културни ценности, природни паметници и екосистеми, обекти и колекции от традиционни занаяти, вдъхновяващи нови форми на предлагане и подтикване на младите хора към опазване на наследството.

Очаквани резултати:

 • Създаване на мрежи за сътрудничество и обмен, които ще разработят иновативни инструменти за обозначаване, оценяване и използване на местния културен туризъм.
 • Обмен на знания между партньорите чрез споделяне на опит и разработване на препоръки за най-добри практики
 • Споделяне на ноу-хау от заинтерсованите лица на местно ниво и свързаните с тях организации
 • Създаване на познавателен модел за поддържане на най-добрите практики при планирането и предлагането на продуктите за културен туризъм.
 • Разработване на пилотни туристически маршрути свързващи обектите, които да се представят като най-добри практики, свързани с културния туризъм и съответствие на търсенето с предлагането.

Проведе се онлайн среща между партньорите и управляващия орган на Програмата, 31.07.2020