Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Юбилейна научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“